Tilbud

Vi har gang i åbningssalg for den nye ejer Jens Palmus der har købt butikken pr 1/1/14. Der er mange gode tilbud i forbin-
delse med oprydning på gam-
melt lager, samt nyindkøbte tilbud til lejligheden. 

Kig ind.
Vi skal nok finde noget til dig!